Eli Göndör

Hizbollahs militära gren är Hizbollah

Hizbollahs militära gren Hizbollahs militära gren

EUs beslut att föra upp Hizbollahs militära gren på sin terrorlista vittnar återigen om att EUs mellanösternpolitik är lika ogenomtänkt som verkningslös. Hizbollahs militära gren är en del av en omfattande organisation som styrs av den politiska ledningen vars uttalade syfte borde vara allmänt känt vid det här laget.  Organisationen har en lång historia bakom sig av kopplingar till Iran, internationell terror och inte minst destabilisering av Libanon.

 Under 1970-talets mitt bildades i Libanon organisationen Afwaj al Muqawamah al-Lubnaniya (De libanesiska motståndsförbanden) som gick under akronymen AMAL (hopp, förväntan). Organisationens syfte var i första hand att bekämpa israeliska styrkor som ockuperade en del av södra Libanon, men blev aldrig mer än en av flera väpnade miliser med religiösa förtecken som härjade i området.

 AMALs mest radikala medlemmar grundade Hizbollah (Guds parti). Hizbollahs politiska utveckling inleddes med massivt iranskt stöd, genom bland annat träning av gerillaförband, finansiering av skolor och sjukhus och kontanta utbetalningar till behövande. Organisationen koncentrerade sin  energi på befolkningen i Beiruts södra förorter som till stor del bestod av shiamuslimer vilka tvingats flytta från sina hem då Israel etablerade sin säkerhetszon i södra Libanon. I mitten på 1980-talet bildades Al-Muqawama al-Islamiyya (islamskt motstånd) som blev Hizbollahs militära gren. Stödet från Iran, det sociala stödet till behövande shiamuslimer i södra Libanon och en framgångsrik gerillakampanj mot främmandes styrkor både i Beirut och södra Libanon utvecklade Hizbollah till en hybrid av militär och social verksamhet.

 Administrationen leds av en rådsförsamling bestående av 17 medlemmar som är beslutfattande i frågor som rör juridiska, politiska, sociala och militära frågor. Beslutsfattningen sker genom röstning där majoriteten avgör. I tvister som inte kan lösas på plats vänder sig rådet till ledningen i Iran. Den lokala verksamheten hanteras av lokala föreståndare som är placerade i fyra områden i Libanon – Beirut och Beiruts södra förorter, södra Libanon och Bekaadalen. Generalsekreterare är Sayyid Sheikh Hasan Nassrallah. Ett rådgivande organ som består av 15 medlemmar koordinerar organisationens olika målsättningar och sätter fokus på i huvudsak tre olika verksamheter – säkerhetsfrågor, socialt bistånd och religiösa aktiviteter, där även propaganda och media ingår. En viktig del av Hizbollahs verksamhet är paramilitära aktiviteter som är indelad i två grenar. Al-muqawama al-Islamiyya består av människor som lever ett dagligt civilt liv tills de blir rekryterade för strid vilket gör dem till svåridentifierade mål. Al-jihad al-Islami (islams heliga krig) ägnar sig åt mer planerade och organiserade gerillaattacker.

 Hizbollah delar in världen i två kategorier mustakbirun (förtryckare) och mustad’ifin (förtryckta). Frågor som rör samhälle, ekonomi, social rättvisa, världen i allmänhet och situationen i Mellanöstern i synnerhet anpassar Hizbollah till det ideologiska formatet av gott och ont vilket ger lite utrymme för kompromisser.

 Det är cementerat i Hizbollahs ideologi att Väst lever i en djup ideologisk konflikt med islam genom hela islams historia. Allt från korsfarare till europeisk kolonialism är bevis för hur långt västerländsk och islamsk civilisationen står ifrån varandra. Precis som Iran definierar även Hizbollah USA som den ”den stora satan” medan andra länder såsom England och Frankrike bara är onda och konspirerar mot islam  med USA och Israel i spetsen.

Naturligtvis kan det diskuteras huruvida EUs beslut är rätt. Men om Hizbollahs militära avdelning terrorstämplas ska hela organisationen hamna under samma rubrik eftersom den politiska och militära verksamheten styrs av samma organisation.

Etiketter: eu libanon hizbollah

Senaste inlägg

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln