Eli Göndör

Lidandet i väntan på den dolde

Shiamuslimer späker sig till minnet av Husayns död Shiamuslimer späker sig till minnet av Husayns död

I syfte att bättre förstå dagens situation ger Ivar Arpi i SvD den 25 juli en tillbakablick på hur flera arabiska stater bildades. Bland annt påpekar han att "en stor majoritet av muslimerna i regionen har länge ansett att en konflikt mellan shia och sunni är på gång."

Men vilka är dessa shiamuslimer och hur skiljer dig sig från sunnimuslimer?

 Cirka tio procent av världens muslimer är shia. Framförallt dominerar shia i Iran, Bahrain, Irak och Libanon.

 Shiamuslimer anser att det i varje generation ska  finnas en imam (ledare) som utvald och stärkt av Gud vägleder världens muslimer. Utan en imam som förmedlar Guds önskan blir det omöjligt att tillfredsställa Guds vilja. Imamen anses dessutom vara ett oavbrutet arv i direkt nedstigande led från profeten Muhammed vilket ger imamen legitimitet.

 I och med Muhammeds död uppstod frågan om vem som bäst skulle överta arvet efter Profeten. Idén att ledarskapet ska gå i arv till Ali ibn abi Taleb , Muhammeds kusin och svärson, snarare än genom folkets val kom att ta form under 700-talet och 800-talet.

 Historieskrivningen kring slaget vid Karbala 680 fick avgörande konsekvenser för hur shia kom att se på sig själv. Skammen över att inte ha hjälpt Alis son al-Husayn i striden mot Umayyaderna ledde till ett rop på hämnd mot dem som mördat profetens familj.

 Det Abbasidiska kalifatets uppgång under 800-talet och dess ekonomiska välstånd i städer som Bagdad skapade förutsättningarna för konsolideringen av islams texter och det religiösa ledaskapets roll. Nya idéer blev allt fastare. Profetens historiska roll, hans ledarskap och principerna för han rättmätige efterträdare fastställdes och ökade, motsättningarna inom islam.

 Markeringar i syfte att skapa egen identitet och profilera sig i konflikten mellan sunni och shia tog sig uttryck exempelvis genom att shia under 800-talet försökte fira att Muhammed ska ha utnämnt Ali som sin efterträdare. Sunni svarade med att fira Profetens flykt tillsammans med den förste kalifen Abu Bakr, som bekräftelse på att Profeten valt sin vän och inte sin kusin som sin efterträdare.

 Det är i atmosfären av känslan att leva under ständigt förtryck och i en orättfärdig värld som behöver förlösas, som en av de mest betydelsefulla tankarna för shia har sitt ursprung. År 873 dog den elfte imamen Hasan al-Askari bara 29 år gammal i Samarra. Osäkerheten över huruvida han hade en arvinge utvecklade istället tron på att hans son Muhammed, hölls dold för att skydda honom från Abbasiderna och andra fiender. Tron växte och kom att under 900-talets mitt ligga tillgrund för "tolvsektarna" eller "imami" som idag är den största gruppen in om shia. Den tolfte imamen identifierades som Hassans son Muhammed al-mantzur  Mahdi (den efterlängtade).  När tiden är inne kommer han att visa sig för världen som då kommer att förlösas.

 Effekten av en dold person som ska komma och iordningställa världen, bekämpa det onda och återupprätta sina trogna anhängare har genom historien varit ett framgångsrikt koncept för att hålla förväntningarna vid liv.

 Den som är hemlig kan ingen nå. En idé är odödlig så länge den rör sig i människors fantasier och trosuppfattningar. Så länge tanken inte behöver prövas i verkligheten går den heller inte att ifrågasätta. Mycket lidande kan vara värt besväret för vad som komma skall.  Shia har bevarat hemligheten och väntan, övertygade om att den slutliga segern är deras och att lidandet hör till den rådande världsordningen. För så länge som Mahdi agerar i det fördolda kommer hans anhängare att behöva lida som en bekräftelse på att uppståndelsen ännu inte har uppnåtts.

Etiketter: islam religion shia

Senaste inlägg

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln