Eli Göndör

Böcker

Religionskollision
Majoritet, minoritet och toleransens gränser.
2017 Timbro

Minoritetens anpassning och majoritetens tolerans. Det brukar uppfattas som huvudingredienserna för att det mångkulturella samhället ska fungera. Men vad händer när det istället är två majoritetskulturer som möts?

Arabiska sunnimuslimer har i sina hemländer oftast levt i en majoritetskultur. Det egna språket och den egna religionen har varit normerande för hela samhället. I Europa möter de en sekulariserad
kristen majoritetsbefolkning som betraktar religionen som en privatsk. I Religionskollision lyfter Eli Göndör fram minoritetserfarenhetens betydelse för integrationen.

”Eli Göndörs bok placerar sig mitt i vår alltmer polariserade och infekterade samhällsdebatt. Med sitt karaktäristiskt rättframma sätt lyfter han in majoritets – eller minoritetserfarenhet som ett nytt teoretiskt bidrag till några av samtidens viktigaste frågor om religion, integration och politisk kultur i dagens Sverige. Med utgångspunkt i internationell samhällsforskning navigerar Göndör mellan de extremer som präglar integrationsdebatten. Hans bok är ett försök att mejsla ut en handfast analys av dagens integrationsutmaningar på vilken konstruktiva lösningar kan byggas. Religionskollision är driven, klartänkt och konfrontativ och lär inte lämna någon oberörd.”
David Thurfjell, professor i religionsvetenskap

Läs recension
Läs recension
Köp boken

 

En bok om Ingmar Karlssons
Bruden är vacker men har redan en man
2013 Hydra

Denna bok är en kritisk granskning av Ingmar Karlssons Bruden är vacker men har redan en man, Sionismen – en ideologi vid vägs ände? (2012).

För första gången offentliggörs utlåtandet av Wahlström & Widstrands fackgranskare Docent Sune Persson. Dessutom är det första gången som en sammanfattning publiceras av författaren Göran Rosenbergs samtal med Ingmar Karlsson om hans bok under bokmässan 2012.
I boken finns recensioner av Fredrik Meiton, doktorand i historia vid New York University, Svante Lundgren, universitetslektor i judaistik vid Lunds universitet och Eli Göndör fil.dr. i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern. Torbjörn Jerlerups granskning av Ingmar Karlssons citat och källor på bloggen Frihetssmedjan, är omarbetade speciellt för denna bok.

Förordet är skrivet av Peter Luthersson Docent i litteraturvetenskap, verksam vid Ax:son Johnson-stiftelsen, tidigare kulturchef i Svenska Dagbladet och vd för Bokförlaget Atlantis
Avslutar denna volym gör Nathan Shachar, prisbelönt författare och journalist.
Redaktör är Eli Göndör fil.dr. i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern
Boken tilldelades kulturrådets litteraturstöd. 

Religionen i demokratin
Ett politiskt dilemmas återkomst
2013 Timbro

Hör religion och politik ihop? I Europa är den bestämda uppfattningen att så inte är fallet och i ideologiskt sekulära kretsar är uppfattningen att religion är bakåtsträvande och kommer att försvinna i takt med ökad utbildningsnivå.

Men religionen har inte försvunnit. Snarare har den förändrats till att mer än på länge vara närvarande i människors vardag inte minst genom invandring som utökat det religiösa utbudet i västvärlden.

Därmed har också en ny situation uppstått. Å ena sidan försöker västerländska demokratier upprätthålla principen att skilja politik och religion åt. Å andra sidan bygger demokrati på att människor organiserar sig och med stöd av yttrandefriheten framför sitt budskap. I princip är det en outtalad invit även till religiösa grupper att organisera sig politiskt för att värna sina intressen. Ett nytt politiskt dilemma har uppstått.

I denna antologi skriver en rad namnkunniga skribenter om religionens förändring och plats i politik och samhälle. Bland dem Susanne Wigorts Yngvesson, Nathan Shachar, Torbjörn Elensky, Lars Dencik, Thomas Gür, Andreas Ekström, Andreas Johansson Heinö och Eli Göndör, som även är redaktör för antologin.
 

Jag har mina känslor och mitt förstånd
Muslimska kvinnor i Israel
2012 Atlantis

Sjutton procent av Israels medborgare är muslimer. Ungefär 600 000 av dem är kvinnor. Muslimska kvinnor i Israel studerar längre, gifter sig senare och föder färre barn än vad deras mödrar gjorde. Samtidigt identifierar sig allt fler muslimska kvinnor i Israel som religiösa. Med några av dessa kvinnor har Eli Göndör samtalat för att fördjupa förståelsen för hur deras religiösa föreställningar är kopplad till deras vardag, till ett allt bättre, självständigare och modernare liv. Genom en historisk återblick och ett statistiskt underlag förankras kvinnorna i ett historiskt och socialt sammanhang.

Boken är en populärvetenskaplig bearbetning av Eli Göndörs doktorsavhandling i islamologi, Muslimska kvinnor i Israel: Religionens roll i vardagslivets förflyttningar.

Förord av Leif Stenberg, professor vid Cemtrum för Mellanösternstudier, Lunds Universitet.
Boken tilldelades kulturrådets litteraturstöd.


Köp boken

 

Sionismen
En antologi

2009 Atlantis

Sionismen är en av vår tids mest ifrågasatta och omdiskuterade ideologier. Den har sin upprinnelse i längtan efter en judisk stat som lösning på förföljelser av judar under årtusenden. Men vad innebär egentligen sionism? Svaret är inte sionisterna själva eniga om. Inte ens var Israel skulle ligga undgick debatt. I anslutning till Israels 60-årsjubileum publiceras denna antologi med sionistiska tänkares idéer och visioner.

Ambitionen är att läsaren själv skall få stifta bekantskap med olika sionistiska ideologier. Boken är den första i sitt slag på svenska och har ett förord skrivet av den bekante israeliske författaren A.B. Yehoshua. Den vänder sig till en allmänt intresserad läsekrets och kan dessutom med fördel användas av studenter på gymnasium och vid universitet.

Antologin är sammanställd av Eli Göndör och Patrik Öhberg.
Boken tilldelades kulturrådets litteraturstöd.


Köp boken