Eli Göndör
Foto: Jonas Borg
Foto: Jonas Borg
Foto: Jonas Borg

Jag erbjuder föreläsningar, konsulttjänster och moderatorsuppdrag i frågor som rör integration, religion i allmänhet samt islam och Mellanöstern. Dessutom skriver jag längre samt kortare texter och står gärna till tjänst om du vill ha hjälp med att framföra ditt budskap.

Som fil.dr. i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern är valet av ämnen knutna till min utbildning, mina livserfarenheter och de böcker som jag har skrivit. Böckerna presenteras under fliken böcker.

Föreläsare
Mina föreläsningar är engagerade och kunniga. De handlar dels om det pluralistiska samhällets utamningar och lösningar eller om religion eller religiösa föreställningar i allmänhet och i synnerhet om religion och integration i Sverige. Jag föreläser även om islam och islamism samt om muslimska kvinnors roll och ställning eller om den komplexa situationen i Mellanöstern.

Konsult
Religion har blivit allt mer närvarande i vårt samhälle, inte minst genom invandring. Därmed uppstår också  konflikter på arbetsplatser och i dagliga möten. Ofta sker det i mötet mellan människor som bär religiöst betingad klädsel eller på annat sätt uttrycker sina religiösa föreställningar offentligt å ena sidan och å andra  andra sidan människor som upplever utåtriktad religiositet som exotiskt, hotfullt eller annorlunda. Jag erbjuder därför konsulttjänst avseende religion, politik och integration vars syfte är att öka förståelse och minska eventuella konfliktytor.

Moderator
Jag tar  moderatorsuppdrag i de flesta ämnen. Men jag är specialiserad på frågor som rör Mellanöstern eller religion, politik och samhälle även avseende integrationsfrågor. Som moderator är varje nytt uppdrag viktigt för mig. Väl förberedd förstår jag tidens betydelse och vikten av att genom rätt frågor vid rätt tillfälle leda samtal till den nivå arrangörer har rätt att förvänta sig.

Några av mina framträdanden kan ses här om du klickar på denna länk framträdande i urval.

Skribent  och skrivhjälp
Jag skriver längre och kortare texter som berör mina ämnen i olika avseenden. Dessutom hjälper jag dig gärna med att på bästa vis framföra ditt budskap i skrift eller på annat vis.

Jag har en bred erfarenhet. Mina texter har publicerats i alla Sveriges största tidningar och i olika kulturmagasin. Prov på texter som jag har skrivit finns under flikarna texter och böcker.

Kostnaderna för mitt arbete fås vid förfrågan som går att skicka per e-post. E-postadressen går att finna under fliken kontakt.