Eli Göndör

I Egypten står friheten högst

Foto: Stock.xchng. Foto: Stock.xchng.

I DN 29/6-13 är Professor Bo Rothsteins text på Debatt i någon mening en motsägelse till Nathan Schachars analys av händelseutvecklingen i Egypten  (som tyvärr inte ligger på nätet).

Bo Rothstein skriver att nyligen genomförd forskning ger en ny bild av vad som skapar politisk legitimitet. Enligt honom pekar forskningen på att människor i världen är mindre bekymrade över sina demokratiska rättigheter och mer uppmärksamma på huruvida offentlig politisk förvaltning är korrupt och orättvis när de bestämmer sig för att ge den legitimitet.

Samtidigt konstaterar Nathan Schachar i sin analys över händelserna i Egypten att den egyptiska sekulära allmänheten aldrig igen kommer att ge ett parti monopol på idéer och värderingar. Därmed bör man kunna förvänta sig fortsatta oroligheter i Egypten så länge som presidenten Muhammed Mursi drar Egypten mot en författning som i allt väsentligt illustrerar det muslimska brödraskapets åskådning.

Frågan blir således om det inte trots allt är demokratiska rättigheter det kämpas för i det sekulära regimkritiska lägret i Egypten? Visserligen anklagar både sidorna varandra för fusk och korruption men i just Mursis fall har han knappast hunnit sitta tillräckligt länge för att kunna anklagas för yviga spenderingar bortom vad som kan anses vara legitimt. Han har däremot inte lyckats övertyga alla om att hans målsättning är ett fritt demokratiskt Egypten. För åtminstone hälften av befolkningen är det således för närvarande fullständigt irrelevant huruvida Mursi är rättvis eller korrupt. För tillfället är det just risken att förlora sina demokratiska rättigheter som tycks driva människor till fortsatta upplopp.

Vad Bo Rothsteins resonemang saknar är således den stora frågan om frihetens betydelse. Visserligen är studien han refererar till baserad på 70 länder. Men det vore av stort intresse att få veta huruvida det går att se en variation i hur människor prioriterar just frihet och demokratiska rättigheter i ofria eller fria länder, avseende uppfattningen om vad som ger den offentliga politiska förvaltningen legitimitet.

Upploppen i arabiska länder har riktat stark kritik mot både korruption och partisk eller orättvis maktutövning. Men det som för närvarande håller den revolutionära elden vid liv i Egypten är vad många upplever som risken att få sin frihet inskränkt på nytt. Den som vill genomdriva reformer i frihetlig riktning måste naturligtvis framstå som både okorrumperad och rättvis för att få den legitimitet som krävs för att genomdriva reformer. Uppenbart är dock att i Egypten är det friheten som står högst på dagordning för närvarande.

Senaste inlägg

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln