Eli Göndör

Våldtäkter i Guds namn

Foto: Stock.xchng Foto: Stock.xchng

I dagens SvD skriver Ivar Arpi mycket bra om den dramatiska ökningen av gruppvåldtäkter i Egypten och andra muslimskt dominerade länder. Arpi påpekar att: ”Det råder bred enighet om att en drastisk försämring skett de senaste två decennierna.”

Frågan som faller sig naturligt är om det finns någon förklaring till den drastiska försämringen?

I min rapport om islam i världen, som presenterades genom tankesmedjan Friväld den 3 juni 2013, påpekar jag hur kvinnors förbättring av sina villkor möts av män genom desperata åtgärder. Bland annat konstaterar jag att mordförsöket på den 14-åriga pakistanska flickan Malala Yousufzai, som sköts 9 oktober 2012, säger en hel del om förövarna. Det är uppenbart att vuxna män kände sig så hotade av en flicka som insisterar på rätten till utbildning, både för sig själv och andra, att endast mord ansågs kunna förhindra det. Vad är det då som dessa män känner sig så hotade av?

Valentine M Moghadam, iransk professor i sociologi verksam i USA pekar på att kvinnor inte längre finner sig i sina traditionella roller, utan har intagit en central och aktiv plats i den allomfattande utvecklingen av länderna i Mellanöstern. Moghadam lyfter fram statistik som visar att det på 60-talet inte var mer än 1–5 procent av kvinnorna som arbetade utanför hemmet eller det egna jordbruket i länderna i Mellanöstern. Numera är det mellan 30–60 procent av kvinnorna som gör det.

All forskning visar att kvinnor tar allt större plats. De studerar längre, gifter sig senare och föder färre barn. En omfattande studie visar exempelvis att födslar minskat med 50 procent i genomsnitt i världens muslimska omgivningar samtidigt som traditionella äktenskapsmönster förändras. Framför allt är det uppenbart att i muslimskt dominerade omgivningar är kvinnor bättre utbildade än män. Eller som Moghadam själv uttrycker det: ”Women are not only the passive target of policies or the victims of distorted development: they are also shapers and makers of social change - especially Middle Eastern women in the new millennium”

Kvinnors utbildning och plats i samhället innebär att kvinnor har förflyttat sig från hemmets domän till det offentliga rummet. Där både syns de och hörs de i allt från näringsliv till politik. Förändringen har skett på mycket kort tid och utvecklingen accelererar inte minst för att yngre kvinnor har fått kvinnliga förebilder. I vissa islamistiska kretsar är dessutom kvinnor som väljer sitt eget liv och sin egen utbildning tecken på västerländsk förorening av islam. Muslimska Brödraskapets ideologi handlade, bland mycket annat, även om att rensa islam och den arabiska världen från demoraliserande västerländskt inflytande. 

Det borde vara uppenbart för envar att gruppvåldtäkterna som Ivar Arpi beskriver i sin text inte har något annat syfte än att förnedra kvinnor och vad de i förövarnas ögon symboliserar. Genom sitt handlade väljer männen att angripa väst och kvinnors utbildning i världsliga ämne, för att därigenom försöka upprätthålla sin makt och kontroll av offentliga omgivningar. Det är den vidrigaste formen av maktutövning vars enda syfte är att förhindra utvecklingen av en ny situation som allt för många män i dessa omgivningar uppenbarligen inte förstår att hantera på annat vis. Förutom deras eget ansvar för vidrigheterna är det också ett definitivt underkännande av både kulturella och politiska omgivningar där det förekommer.

Senaste inlägg

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln