Eli Göndör

Dagens Seglora har fel igen!

I en krönika i Dagens Seglora 8 augusti 2013 förklarar Peter Lööv Roos, religionshistoriker och präst i svenska kyrkan, varför han anser att de muslimska helgdagarna Ramadan och Eid al-Fitr bör bli nationella helgdagar. Han motiverar det i huvudsak med att islam och muslimska helgdagar blivit en del av Sverige.  Men han är också okritiskt förtjust över helgernas innebörd.

Varför det skulle finnas större anledning till att göra muslimska helgdagar till nationella helgdagar än någon annan religions helgdagar förstår jag inte. Dessutom förlorar Peter Lööv Roos sin trovärdighet i sin okritiska förtjusning över dessa helgdagar. Inte minst fastemånaden Ramadan innebär också rader av problem i muslimska omgivningar.

 Den okritiska förtjusningen är det svartmålande hatets tvillingbror. I båda fallen är nyanser utraderade och individer, så väl onda som goda, bortglömda. I båda fallen placeras ett fenomen bortom det mänskligt ofullkomliga och görs till något gudomligt gott eller något djävulskt ont. 

Därmed blir också hela idén om att göra muslimska helgdagar till nationella helgdagar ett uttryck för irrationell sentimentalitet. Vad kommer hända på arbetsplatser och på skolor när staten bestämt att alla ska ha ledigt på just sina helgdagar. Varför ska judars eller ortodoxa kristnas helgdagar i sådana fall inte också vara nationella helgdagar? Och vad ska den muslim, jude eller kristen göra som inte vill vara ledig på någon helgdag utan bara klättra i berg och resa jorden runt?

 Ett motsatt förhållningssätt i båda avseenden skulle säkert vara mer välgörande för alla parter.

 Muslimska helgdagar är som alla andra helgdagar. De blir precis vad man gör dem till. Om Peter Lööv Roos tänker efter kan han utan problem finna en tid för fasta och eftertanke även i kristendomens helgkalender utan att behöva göra Ramadan till nationell helgdag. Dessutom är det nog en bättre idé att stryka alla religiösa helgdagar från kalendern och istället ge varje människa en pott med dagar som var och en kan ta ut efter eget förstånd eller religiösa behov när helst det passar.

 På så vis jämställs alla religioner i Sverige med varandra. Men det får också konsekvenser för arbetslivet i allmänhet. Utan att ha en aning vad människor kommer välja att använda sin ”helgpott” till så är det inte osannolikt att sjukhusen inte per automatik kommer tömmas på sin personal varje jul eller sommar. Industrin behöver inte stanna upp och människor får en större möjlighet att själva välja när de tar ut sina lediga dagar.

 Jämställdhet nås varken genom okritisk förtjusning eller nya regler utan genom ömsesidig respekt och jämlik frihet.

Senaste inlägg

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln