Eli Göndör

Med martyrer utan framgång

Muslimska brödraskapets logga Muslimska brödraskapets logga

Muslimska brödraskapets stöd hos den egyptiska allmänheten, efter sammanstötningarna med armén i Egypten, är långt i från självklar. Förutom människor på gatorna i Kairo som emellanåt hörs i media, förekommer även kunniga analytiker som menar att Brödraskapet gått för långt denna gång och i princip riskerar att förlora sin legitimitet och sitt tidigare väljarstöd.

 Samtidigt hörs röster som exempelvis Ulf Bjereld, som felaktigt påstår att Muslimska Brödraskapet och politisk islam inte kan önskas bort från Egyptens politiska framtid på grund av det stora stöd som organisationen fick under valet. Ett sådant resonemang bortser från omständigheterna kring valet. 

 För många egyptier handlade valet i första hand om att få bort Hosni Mubarak och hans anhängare. Det påminner därmed om valet på Gazaremsan 2006 då palestinierna valde mellan korrupta Fatah och islamistiska Hamas. De flesta bedömare menade då att i brist på andra partier skulle valresultatet ses som en markering mot den tidigare regimen och inte som stöd för ett islamistiskt styre. Det finns ingen anledning till att tro att det skulle ha varit annorlunda i Egypten. Muslimska brödraskaps partier har alltid agerat som en opposition mot sittande regimer och genom grundligt arbete lyckats förankra sig i fattiga och utsatta omgivningar med hjälp av socialt och ekonomiskt bistånd. Tiden som erbjudits fram till val har sällan varit tillräcklig för andra partier att hinna etablera sig. Hur startar man en organisation, bildar ett parti och når väljarna på några månader efter 60 års militärdiktatur? Muslimska Brödraskapets försprång avseende organisation och förankring i  samhället var sannolikt en av de avgörande faktorerna för rörelsens stöd under valet. Därmed minskar också sannolikt stödet om det finns fler alternativ.

 Det stämmer att majoriteten i Egypten är muslimer och det stämmer också att många efterfrågar ett politiskt alternativ som vilar på religiösa grunder. Men det finns inget som säger att det alternativet endast skulle vara Muslimska brödraskapet och ännu mindre talar för att mer liberala alternativ inte skull klara sig i ett val om det fick möjligheten att etablera sig.

Muslimska brödraskapet i Egypten tog på 1970-talet avstånd från våldet som alternativ väg till politisk framgång. Det ökade rörelsens legitimitet i ett land där befolkningen mer än något annat vill ha lugn och ro.

De senaste uppmaningarna från Muhammad Muris anhängare att på gator och torg visa sitt missnöje mot militärens maktövertagande, må vara legitimt, men i mångas ögon har organisationens aggressiva handlande upplevts som en destabiliserande provokation. Det finn flera politiska islamistiska alternativ som på kö väntar på att dra till sig Brödraskapets anhängare och flera mer liberalt sinnade rörelser som behöver tid för att organisera sig. Ett nyval i Egypten är ingen garanti för att stödet för Brödraskapet finns kvar. Den senaste utvecklingen i Egypten kan mycket väl ha lett till att eventuella önskningar om Brödraskapets framtid omsätts i ett kommande val. 

 

Senaste inlägg

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln