Eli Göndör

Jesus val bestäms inte av politiker

Från Bebådelsekyrkan i Nazareth Från Bebådelsekyrkan i Nazareth

Debatten om huruvida Jesus, som han beskrivs i evangelierna, kan avgöra vilket politiskt läger han skulle passa bäst i i dag, är om inget annat nedlåtande mot religiösa människor i allmänhet och ett missförstånd av vår religiösa samtid synnerhet.

 Anspråket på att veta vad Jesus tänkte är inte nytt. Det har legat till grund för konflikter inom kristendomen så länge som det funnits en idé om vem Jesus är eller vad han står för.

 Vad som framförallt kännetecknar debatten är en ovilja eller oförmåga till att skilja mellan Jesus roll och betydelse ur ett religiöst perspektiv och försök till uttolka hans roll och plats i sin samtid utifrån ett strikt forskningsperspektiv där Gud inte är en del av ekvationen. Uppfattningarna om Jesus person i religiösa sammanhang söker inte nödvändigtvis efter historisk verklighet, även om de inte saknas religiöst övertygade människor som gärna vill ha en så sammansatt bild som möjligt av Jesus.

 Tro och religiösa föreställningar är inte till för att utmanas med  forskning, eftersom det är tro och föreställningar det är frågan om. För varje gång som forskning används för att stärka en religiös uppfattning har den apologetiska fällan öppnats. Ty om Gud är allsmäktig är också Guds uppmaningar giltiga oavsett forskningens åsikter i frågan. Snarare borde det i religiösa sammanhang handla om hur uppmaningen kan tolkas än om forskning kan bekräfta uppmaningens betydelse eller sanningshalt.

 I exempelvis den katolska Bebådelsekyrkan i Nazareth har det från hela världen skickats mosaiker som föreställer Jesus och Maria. På den som kommer från Japan är Jesus och Maria japaner precis som de är afrikaner på bidraget från Afrika. Hanan Ashrawi som är kristen palestinsk politiker och författare han konsekvent envisats med att Jesus var palestinier. Påpekandet att Jesus varken var kristen eller någonsin besökte någon kyrka är i dessa fall meningslöst.

 Därtill behöver knappast religiöst övertygade bildade människor hjälp av politiker som ska tala om för dem hur de bäst bör tolka sin bibel. Hela idén om att genom anspråk på ett tolkningsföreträde tala om för andra vad Jesus skulle valt i kyrkovalet kan inte förstås som annat än en otidsenlig uppfattning om religiösa människors förmåga till att själva läsa och skaffa sig en uppfattning. Dessutom är det knappast någon som tror att de som ägnar sig åt anakronismen att Jesus var socialdemokrat skulle anta den intellektuella utmaning det innebär att genom texterna se hans militanta och missunnsamma sidor som Johan Norberg lyfter fram i Metro. Eller tvärt om för den delen.

 Vår samtid erbjuder en idémässig decentralisering av religiösa föreställningar som är resultatet av att människor kan läsa själva. I en sådan situation är det hög tid för både religiösa ledare och kyrkopolitiker att inse sina begränsningar och anpassa sin roll efter de nya omständigheterna.

Senaste inlägg

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln