Eli Göndör

Flickor förändrar islam

Malala Yousafzai är flickan som på grund av sin kamp för flickors rätt till utbildning sköts i huvudet av talibaner 9 oktober 2012 då hon var 15 år. Hon transporterades efter mordförsöket till England där hennes liv räddades.

Nyligen kom hennes bok I am Malala, ut. Hos Jon Stewarts The Daily Show berättade hon om boken. Framträdandet i sig är lika imponerande som rörande. Men det är inte första gången som Malala Yousafzai berör och imponerar. Hennes framträdande i FN 12 juli 2013 gjorde ett lika djupt intryck.

 Malala Yousafzai är onekligen en mycket speciell människa. Men händelserna kring henne kan samtidig tolkas in i flera olika budskap. Dels sätter hon begreppet feminism på sin spets och man kan ju fråga sig vad det är som gör att inte exempelvis feministiska rörelser i Sverige lyfter fram hennes kamp och framgång som ett exempel på hur enskilda kvinnor kan förändra. Dels visar hennes historia hur individer trots allt påverkar strukturer och förändra sin tillvaro. Malala är exemplet som inte går att avfärda, på att individer skapar och omformar strukturer och inte tvärt om. Teorier som ”glastaket” och liknande förlorar en stor del av sin trovärdighet i ljuset av hennes berättelse.

 Naturligtvis kan allt avfärdas med påståendet att Malala Yousafzi skulle vara ett undantag som bekräftar regeln. Och i vissa avseenden stämmer det naturligtvis. Hon blev skjuten och överlevde. Hon imponerar med både sin engelska och sitt genomtänkta sätt. Hon har fått en internationell arena.

 Men samtidigt behövs det inga djupare studier för att konstatera att hon snarare illustrerar en trend, en oorganiserad rörelse, bestående av unga flickor och kvinnor som kommer att få betydelsefulla konsekvenser för muslimska omgivningar i allmänhet.

 Bland många andra reaktioner utlystes exempelvis en fatwa (juridiskt muslimskt utlåtande) av 50 muslimska religiösa auktoriteter i Pakistan som menade att det inte fanns någon grund i religionen för mordförsöket på henne och fördömde förövaren.

 Flickor i alla muslimska omgivningar utbildar sig allt mer och allt fler religiösa auktoriteter har insett att utvecklingen inte går att stoppa. Flickors utbildning ger andra flickor förebilder de tidigare inte haft och en trend har skapats. Utbildningen innebär också att tolkningsföreträdet över de religiösa texterna inte längre är självklar. Med flickors ökade utbildning kommer också sociala förändringar. Äktenskap ingås allt senare i muslimska miljöer och över alla muslimska omgivningar i världen har barnafödslar minskat med i genomsnitt 50 procent.

 Förändringarna innebär att invanda sociala koder omdanas vilket hotar radikala grupper i allt större utsträckning. Hotet radikaliserar en del aktörer vilket innebär att ingen bör förvånas om skolor förstörs även framöver och flickor komma betala med sina liv för att de kräver att få studera. Men det är samtidigt en utveckling som ingen kan stoppa.

 På kort sikt leder det till att fler kvinnor utbildar sig. På lång sikt kommer det att leda till förändringar i alla muslimska omgivningar. Hur dessa förändringar kommer att se ut i detalj är det ingen som vet idag. Men kvinnosynen kommer att bli en annan och därmed kommer också utövandet och tolkningen av islam också att på sikt förändras.

Etiketter: islam kvinnor

Senaste inlägg

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln