Eli Göndör

Välkommen

Foto: Björn Mattisson Foto: Björn Mattisson


Kunskaper om Mellanöstern och religion ökar förståelsen för en region och ett ämne som har betytt och betyder mycket för vår civilisation.

Dagligen påverkar det dessutom våra liv, inte minst genom invandring.

Det är några av anledningarna till min drivkraft och mitt engagemang i dessa frågor.

F
ör närvarande delar jag min tid mellan Timbro där jag är senior fellow och befattar mig med integrations– och religionsfrågor, Göteborgs universitet där jag forskar om religion och integration samt det religiösa meningsskapandet inom islamisk politisk aktivism och våldsutövande miljöer. Dessutom bedriver jag min egen verksamhet, som i huvudsak består av sådant som jag presenterar här på min hemsida.

Till höger finns både de senaste nyheterna från min verksamhet och vad som är planerat för den närmaste framtiden.  

Därutöver hittar du genom flikarna i menyraden ovan presentationer av mina tjänster och mina skrivna alster. Understrukna ord leder genom ett klick vidare till omtalade texter och annat.

Jag är född och uppvuxen i Stockholm, men har bott 25 år i Israel. Under den tiden reste jag mycket i Mellanöstern och vistades bland annat i Jordanien, Egypten och Libanon. I Israel gjorde jag militärtjänst som fallskärmsjägare och fick senare graden sergeant med befälsbefogenheter.

Sedan år 2000 är jag bosatt åter i Stockholm. År 2007 tog jag en fil. kand. i Mellanösternstudier vid Stockholm universitet. Min uppsats handlar om relationen mellan det jordanska kungahuset och Jordaniens islamistiska parti. Samma år skrev jag även en kandidatuppsats i islamologi vid Lunds universitet. I den söker jag efter Hamas ideologiska ursprung i Sayyid Qutbs texter. År 2008 tog jag en fil.mag. i islamologi vid Lunds universitet med ett examensarbete om den islamska rörelsen i Israel. År 2012 disputerade jag på min avhandling Muslimska kvinnor i Israel : religionens roll i vardagslivets förflyttningar och är fil.dr. i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern.

Under tiden har jag producerat fem böcker varav tre har tilldelats kulturrådets litteraturstöd. Flera av mina artiklar som publicerats i olika svenska tidningar och tidskrifter går att läsa under fliken texter.

Under CV går det att läsa vad jag gjort tidigare i livet och de tjänster eller föreläsningar jag erbjuder går att finna under tjänster. Mitt deltagande i olika sammanhang går att se i filmklipp under framträdanden.

Välkommen,

Senaste nyheter

2017

I dagens krönika i Corren skriver jag om hur politiska utspel riskerar en återgång till klansamhället.

Idag skriver jag i tidningen Dagen om varför jag inte är imponerad över alla manifestationer mot antisemitism.

I tidningen Dagen skriver jag idag om att Sverige i är ett rasistiskt land. 

I denna krönika i Corren ger jag en förklaring till varför synen på religion i allmänhet och islam i synnerhet inte sällan ser ut som det Martin Strid i SD förklarade.

Här berättar jag om min nya bok "Religionskollision" i Svts program "Politik i bokhyllan".


 

I dag skriver jag i tidningen Dagen om varför Stockholms kulturborgarråd Roger Mogert har fel i syn på ungdomar som stör på bibliotek i Stockholm. 

I det senaste nummret av Axess har jag skrivit om den senaste forskning kring vad som radikaliserar unga människor mot jihadistiska rörelser.

I senaste nummret av Fokus har jag skrivit en text om hur vissa invandrargrupper och människor som ser världen genom ett prisma av postkolonial teori och orientalism-kritik samverkar.

Min senaste bok Religionskollision recenseras av Erik Helmerson i Dagens Nyheter.
 

I dagens krönika i Corren efterfrågar jag mer foskrning kring varför någon väljer att bli nazist.

I denna text skriver jag i tidningen Dagen om vad forskningen säger om radikalisering till våldsamma islamiska omgivningar.

Idag skriver jag i Corren om den största konferensen i Norden om våldsbejakande extremism som hölls i Göteborg 24-26 april. 

Min text i Corren idag handlar om generaliseringens dilemma. Är det rimligt att generalisera om vissa grupper eller är det inte rimligt.

Idag beskriver jag på DN-debatt den islamiska snabblösning som leder till terror. 

I min krönika i Dagen i dag besrkiver jag varför EU-domen om religiöst präglad klädsel på arbetspaltser bör ses som ett uttryck för jämställdhet och lika behandling.

I min krönika i Corren i skriver jag idag om att de som vill ha multikulturell politik ofta nekar till att de skull förekomma skillnader i uppfattningar mellan människor beroende av varifrån i världen de kommer och det naturligtvis är en motsägelse.

Detta är mitt bidrag tillsammans med Christer Mattsson, till dabatten kring MSB och rapporten om Muslimska Brödraskapet. 

I tidningen Fokus skriver jag om varför slöjan tycks störa så många. I en värld där lusten och begerät ska styra upplevs naturligtvis  diciplinering som en provokation.

I Dagens Samhälle har jag skrivit att om forskningen har rätt så gör Sverige fel när det kommer till integration. Jag rekommenderar att lägga ner det multikulturella projektet.

I denna krönika i Corren skriver jag om det forskarna kallar för diskrimineringens jämviktsläge.

I tidningen Dagen skriver jag en krönika om vikten av förstå vad människor kommer med för bakgrund för att på så sätt förstår vilka integrationsutamningar som finns. 

SvT-forum har spelat in en debatt om värdegrunder som arrangerades av Margit Sahlin Akademin. med mig i panelen var Ann Heberlein docent i etik vid Lunds universitet och Elisabeth Svantesson (M).

Idag skriver jag i Corren om en av orsakerna till varför det finns en kvinnomoske och imamutbildning för kvinnor i Danmark men inte i Sverige.

I dagens text skriver jag i tidningen Dagen om engångsärmar och menar att en majoritetsstatus van vid att andra anpassar sig tycks ha svårt att förhålla sig till vad just ett alterntiv innebär. 

Kalender