Eli Göndör

Välkommen

Foto: Björn Mattisson Foto: Björn Mattisson


Kunskaper om Mellanöstern och religion ökar förståelsen för en region och ett ämne som har betytt och betyder mycket för vår civilisation.

Dagligen påverkar det dessutom våra liv, inte minst genom invandring.

Det är några av anledningarna till min drivkraft och mitt engagemang i dessa frågor.

F
ör närvarande delar jag min tid mellan Timbro där jag är senior fellow och befattar mig med integrations– och religionsfrågor, Göteborgs universitet där jag forskar om religion och integration samt det religiösa meningsskapandet inom islamisk politisk aktivism och våldsutövande miljöer. Dessutom bedriver jag min egen verksamhet, som i huvudsak består av sådant som jag presenterar här på min hemsida.

Till höger finns både de senaste nyheterna från min verksamhet och vad som är planerat för den närmaste framtiden.  

Därutöver hittar du genom flikarna i menyraden ovan presentationer av mina tjänster och mina skrivna alster. Understrukna ord leder genom ett klick vidare till omtalade texter och annat.

Jag är född och uppvuxen i Stockholm, men har bott 25 år i Israel. Under den tiden reste jag mycket i Mellanöstern och vistades bland annat i Jordanien, Egypten och Libanon. I Israel gjorde jag militärtjänst som fallskärmsjägare och fick senare graden sergeant med befälsbefogenheter.

Sedan år 2000 är jag bosatt åter i Stockholm. År 2007 tog jag en fil. kand. i Mellanösternstudier vid Stockholm universitet. Min uppsats handlar om relationen mellan det jordanska kungahuset och Jordaniens islamistiska parti. Samma år skrev jag även en kandidatuppsats i islamologi vid Lunds universitet. I den söker jag efter Hamas ideologiska ursprung i Sayyid Qutbs texter. År 2008 tog jag en fil.mag. i islamologi vid Lunds universitet med ett examensarbete om den islamska rörelsen i Israel. År 2012 disputerade jag på min avhandling Muslimska kvinnor i Israel : religionens roll i vardagslivets förflyttningar och är fil.dr. i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern.

Under tiden har jag producerat fem böcker varav tre har tilldelats kulturrådets litteraturstöd. Flera av mina artiklar som publicerats i olika svenska tidningar och tidskrifter går att läsa under fliken texter.

Under CV går det att läsa vad jag gjort tidigare i livet och de tjänster eller föreläsningar jag erbjuder går att finna under tjänster. Mitt deltagande i olika sammanhang går att se i filmklipp under framträdanden.

Välkommen,

Senaste nyheter

2018-06-12
Dagens text.

Idag skriver jag i tidningen Dagen att islam formas av muslimer. Inte tvärt om.

2018-04-19
Dagens text
2018-02-02
Dagens text
2018-01-03
Dagens text
2017-12-27
Dagens text

Kalender